Podotherapie

Wat is een podotherapeut?

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Patiënten met voetproblemen kunnen ook andere lichamelijke klachten of afwijkingen krijgen aan de enkels, knieën, heupen of rug. Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten. De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG.

 

Een podotherapeut behandelt onder meer:

Standafwijkingen van de voeten

Standafwijkingen van de tenen of nagels

Voetklachten als gevolg van overbelasting

Knie-, heup-, rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetenstand en/of looppatroon

Sportblessures

Ingegroeide teennagel(s)

Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming

Specifieke stand- en houdingsklachten bij kinderen

Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen

Specifieke voetproblemen bij Diabetes Mellitus

Specifieke voetproblemen bij Reumatoïde Artritis

 

Directe toegang tot onze praktijk

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of medisch specialist, een afspraak maken met een podotherapeut.

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze podotherapeuten voldoen aan deze voorwaarden. Vaak werken podotherapeuten samen met andere zorgverleners zoals een huisarts of een fysiotherapeut, in de voetenpolikliniek en in eerstelijns gezondheidscentra. Kijk in het Vergoedingenoverzicht Podotherapie wat uw specifieke zorgverzekeraar vergoedt.