Goed nieuws!

Wij gaan vanaf 18 mei weer voorzichtig starten met onze reguliere podotherapeutische zorg.

Er is groen licht gekomen van het RIVM en VWS om de podotherapeutische zorg weer behoedzaam en veilig op te gaan schalen.

Wij doen dit op een veilige en verantwoorde manier volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlands Vereniging van Podotherapeuten en welke zijn goedgekeurd door het RIVM en VWS.

Voor meer informatie zie https://www.podotherapiestadenommeland.nl/coronavirus/