Wie zijn wij?

Podotherapie Stad & Ommeland is een moderne praktijk voor podotherapie gevestigd op 2 locaties; locatie Martini Ziekenhuis te Groningen en locatie OZG Delfzicht te Delfzijl. Ons team bestaat uit 2 podotherapeuten die ondersteund worden door 3 secretaresses en een praktijkondersteuner. Onze podotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP) en bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Per 1 oktober 2018 verhuist onze locatie OZG Delfzicht naar Gezondheidsplein Molenberg in Delfzijl.

Zie voor meer informatie: Podotherapie Stad & Ommeland locatie Delfzicht verhuist!